Segelsport i brytningstid

Mellgren_bok

Denna nya bok innehåller en översikt av segelsportens utveckling från starten på 1600-talet till 1907.
Den innehåller bland annat en komplett genomgång av Gunnar Mellgrens konstruktioner, där Ester från 1901 är en av de viktigaste

Författare. Janne Pettersson, Ingrid Eriksson samt Per Hellgren som är en av initiativtagarna till bärgningen av Ester